मकवानपुर थाहा नगरपालिकामा दर्ता भएको एक सहकारीले कर्मचारी माग गरेको छ ।

थाहा कृषि सहकारी संस्थाले १५ मंसिरमा सूचना प्रकाशन गरी विभिन्न पदमा ४ जना कर्मचारी माग गरेको हो ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी