संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कामकाज खटाइएका कर्मचारीले अनलाइनबाट सरुवा पत्र लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहमा कामकाज खटाइएका पत्र प्रणालीमा अपलोड गरिएको जानकारी दिएको हो ।

सूचना अनुसार सरुवा पत्र सिस्टममा उपलोड गरिएकाले मन्त्रालयको वेबसाइटमा गई राष्ट्रिय किताबखानामा भए अनुसारको आफ्नो विवरण कर्मचारी संकेत नम्बर, जन्ममिति र मोबाइल नम्बर प्रबिष्ट गरी सरुवा पत्र लिन सक्ने छन् ।

पालिका प्रेस
थप जानकारी