काउली र मुलाको किलोको १०० र गाजर १४०/-

हेर्नुहोस सबै तरकारीको दररेट:

पालिका प्रेस
थप जानकारी